Pasyvus gyvenamasis namas Druskininkuose

Šiuo metu statome pasyvų individualų namą Druskininkuose. Pasyvusis namas – pastatas (paprastai – gyvenamasis namas), kurio šildymo ar vėsinimo energetinės sąnaudos yra minimalios (maždaug apie 10 % įprastinių šiuolaikinių pastatų sąnaudų). Pasyviųjų namų konstrukcija siejama su griežtu, gerai apgalvotu, vokiškuoju Passivhaus standartu pastatų energijos vartojimo efektyvumui pagerinti. Pagrindinis reikalavimas tokiam namui – energijos sąnaudos pastato šildymui ir vėdinimui per metus negali viršyti 15 kWh vienam kvadratiniam metrui (tai atitinka apie 1,5 kub. m dujų). Palyginimui, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis namas suvartoja vidutiniškai 100 kWh energijos vienam kvadratiniam metrui šildyti. Pasyvaus namo pagrindiniai pranašumai – ekologija ir ekonomija. Tokiame name šilumos energija gaunama pasyviai – ją taupant ir beveik be papildomų sąnaudų. Pagrindiniai pasyvaus namo kriterijai – labai geras pastato sandarumas, didelė sienų, stogo ir visų konstrukcijų šiluminė varža, įrengta aukšto naudingumo koeficiento vėdinimo sistema, optimalus nemokamų šilumos šaltinių panaudojimas (saulės, buitinių prietaisų ir kt.). Gerai izoliuotas pasyvus namas veikia kaip termosas, todėl sukauptą energiją išlaiko ilgą laiką.